Generalforsamling onsdag d. 16/3 2016

Indkaldelse til generalforsamling i Syddjurs Karateskole
onsdag den 16. marts kl. 19.30 – 21.00
i Hornslet Hallen

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
5. Godkendelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen efter §11, stk. 4,5 og 6.

Kasserer (Annitta modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem (Søren modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem, næstformand (Allan modtager genvalg)
Dertil skal vi have valgt 2 nye suppleanter.

8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Forslag, der måtte ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vi håber, du vil møde op og være med til at gøre Syddjurs Karateskole til en rigtig god oplevelse for alle.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udgivet i Generel info