Karatetræning for alle

Karate er for både børn, unge og voksne – piger og drenge, mænd og kvinder.

Vores instruktører på børneholdene har stor erfaring med at undervise, og træningen tilrettelægges, så der tages hensyn til børnenes forudsætninger. 

For voksne er det aldrig for sent at starte med at træne karate! Karate er en individuel motionsform, hvor hver udøver yder ud fra sit eget niveau, men stadig i fællesskab med de andre på holdet. Undervisningen tilrettelægges og ledes af en erfaren instruktør og starter altid med junbi-undo (opvarmningsøvelser særligt målrettet karate-teknikkerne). Derudover træner vi kihon (basisteknikker som slag, undvigelser, parader og spark), kata (formøvelser), bunkai (praktisk anvendelse af elementer fra kata) og kumite (kamp) – for blot at nævne nogle af de mest hyppige træningsformer i Goju-Ryu. 

Når vi  laver øvelser med makker, giver det en særlig dynamik i træningen samtidig med at vores teknikker skærpes, fordi vi nødvendigvis må tilpasse dem til makkerens størrelse og fysik.  

Selvforsvar

Slå ikke andre og tillad ikke andre at slå dig. Målet er harmoni uden konflikt.

Citat af Chojun Miyagi Sensei, grundlæggeren af Goju-Ryu Karate Do.

Karate stammer fra øen Okinawa, hvor det blev udviklet som effektivt selvforsvar, og det er denne selvforsvarstradition vores stilart bygger på. Derfor er karate en mulighed for at lære at forsvare dig selv, men også for at styrke din selvtillid og for at udvikle et kropssprog og et mind-set, der kan afværge en farlig situation, allerede inden den opstår.

Fysisk

Karatetræning giver mange fysiske fordele til både børn og voksne, bl.a. større smidighed, bedre balance, styrke og udholdenhed. Karatetræning er med til at vedligeholde kroppens vitalitet, og med tidens tendens til megen online inaktivitet og stillesiddende arbejde forebygger karatetræning, at du udvikler skavanker i for tidlig en alder.

Det er en integreret del af træningen at lave kredsløbs-, styrke- og udholdenhedstræning, samtidig med at du lærer nye teknikker og bevægelsesmønstre. Når du har trænet et stykke tid, kommer du også til at træne med traditionelle træningsredskaber fra Okinawa, som minder om nogle af de øvelser man laver til eksempelvis crossfit.

Mentalt

Karate flytter både fysiske og mentale grænser! Alle, der starter til karate, vil opleve at de bliver bedre til ting, de i begyndelsen syntes var svært. Nogle bryder sig ikke om at slå, andre har svært ved at lave et rullefald eller at blive lagt ned i en nedtagning. Men uanset hvad du måtte kæmpe med, bliver du stille og roligt i stand til at håndtere det, og du vil snart opbygge en selvtillid og evne til at tage imod udfordringer – en evne som også har stor værdi i dagligdagen.

Kata

Vores teknikker er traditionelt blevet overleveret gennem et antal kata, som er sammensatte serier af teknikker, der skal udføres efter samme mønster hver gang. Kata er fundamentet for vores karate, og de hjælper os til at forstå teknikkerne og forbedre vores fysiske formåen og styrke.

Kumite

Eller te kumi – at krydse hænder – er den gængse betegnelse for kamp i karate. Vi kalder  det også for iri kumi, som kan oversættes til kontinuert kamp. Når vi træner iri kumi, er det uden eller med kun let berøring, hvilket lærer os at bedømme afstande og reagere på et angreb, men uden at nogen slår sig. 

Konkurrence

Der findes konkurrencer inden for både kata og kumite. Der afholdes et antal konkurrencer årligt inden for IOGKF, bl.a. Silkecup og IOGKF Danmarks mesterskaberne.