Børneattester

Klubbens kasserer indhenter systematisk børneattester på alle instruktører i Syddjurs Karateskole. Alle instruktører har givet samtykke til indhentning af børneattest, og bestyrelsen har modtaget tilbagemelding fra Rigspolitiet om, at alle attester er blanke. Dvs. at der ikke er registreret sædelighedsforbrydelser eller andre lovovertrædelser på nogle af vores instruktører.