Dojo-etikette

Det er selvsagt vigtigt, at vi altid viser omtanke og passer på hinanden, når vi træner. De teknikker, vi øver, er potentielt farlige, og derfor er der en række regler for god og forsvarlig opførsel, som vi forventer, at du som medlem af klubben udviser.

Reglerne er de samme i andre karate-dojo’er og er en integreret del af vores karate-kultur.

Dette gælder fra du træder ind i dojoen:

  • Sko stilles ved indgangen
  • Når du træder ind i dojoen, bukker du ved indgangen til træningssalen og siger “Onegai shimasu”
  • Chefinstruktøren og udøvere med 3. Dan og derover tiltales Sensei. Alle andre instruktører tiltales Sempai. Det er god skik at bukke for en højere gradueret, når vi møder hinanden.
  • Når vi træner sammen parvis, bukker vi først for hinanden. Vi bukker igen, når vi er færdige med øvelsen. Det minder os om, at vi skal vise respekt og passe på hinanden.
  • Før træningen går i gang, sidder alle stille på rækker efter grad med lukkede øjne i nogle minutter – se vejledningen til hilseritualet nedenfor. Hvis du kommer for sent, må du ikke træde ind i dojoen, før “Seiza” er færdig.
  • Når du forlader dojoen, bukker du ved udgangen og siger “Arigato gozaimashita” (Tak for træningen).
  • Vær altid høflig, hjælpsom og respektfuld over for andre.

Hilse-ritualet
Træningen starter og slutter altid med, at vi sidder på række i seiza (på knæ) og bukker for shinden (billedet af Miyagi Chojun Sensei), instruktøren og hinanden. Det foregår således:

Instruktøren siger:

集合 – SHUGOU: Eleverne stiller op på rækker efter grad, hvor den højest graduerede står længst til højre. Maks. 10 elever i hver række.

Den højest graduerede/hjælpeinstruktøren siger derefter:

気を付け – KIOTSUKE: Vær opmærksom! Alle stiller sig i musubi dachi med hælene mod hinanden.

正座 – SEIZA: Først sætter instruktøren sig i seiza, derefter sætter eleverne sig alle på samme tid ned i seiza.

黙想 – MOKUSOU: Alle lukker øjnene for at meditere kort. Vejrtrækning ind gennem næsen, ned i maven og lydløst ud gennem munden.

黙想止め – MOKUSOU YAME: Stop meditation!

Instruktøren vender sig mod shomen (fronten) og højst graduerede/hjælpeinstruktør siger:

正面に例 – SHOUMEN NI REI: Alle bukker fremad mod shinden. Symboliserer respekt for alle udøvere der kom før os.

Instruktøren vender sig mod eleverne. Herefter siger den højest gradueret/hjælpeinstruktøren:

先生に例 – SENSEI NI REI: Buk for sensei! (Sensei er chefinstruktør samt instruktør fra 3. Dan og
opefter) – eller:

先輩に例 – SEMPAI NI REI: Buk for sempai. (Sempai er instruktør med 2. dan eller lavere grad)

Alle bukker og siger:

Ved starten af træningen: お願いします – ONEGAI SHIMASU: Vær rar at hjælpe mig!
Ved slutningen af træningen: ありがとうございました – ARIGATOUGOZAIMASHITA: Mange tak!
(Det er i datid, så man takker for træningen/hjælpen man fik forinden.)

Instruktøren siger derefter (kun ved afslutning af træningen):

後輩に例 – KOUHAI NI REI: Buk for hjælpeinstruktør (yngre elev) – alle elever bukker og siger ARIGATOUGOZAIMASHITA.

お互いに例 – OTAGAI NI REI: Buk for hinanden, to og to vendt mod hinanden, eller alle vendt mod den højest graduerede elev, med ARIGATOUGOZAIMASHITA.

Instruktøren siger til sidst:

立つ – TATSU: Rejs jer op!

Herefter bukker alle en sidste gang fra stående.