Tommi shodan

Tommi Ahrenholt (tv.) sammen med sensei Henrik efter veloverstået graduering.

I slutningen af juni tog Tommi sammen med sensei Torben turen til København for at deltage i forbundets sortbælte-graduering. Forud for gradueringen lå flere måneders intensiveret træning, hvor Tommi tre dage om ugen tog i dojo’en for at øve de forskellige parader, slag, spark, kata og bunkai (serier af forskellige selvforsvarsteknikker), man skal mestre for at opnå det sorte bælte i Goju-Ryu karate.

”Jeg var i rimelig god form og forberedt på, at det ville være en fysisk hård prøve. Men det kom alligevel bag på mig, hvor presset jeg også blev på det mentale plan”, fortæller Tommi om gradueringen, der tog godt tre timer og forgik foran et panel af de højst graduerede sortbælter inden for det danske Goju-Ryu forbund. Prøven sluttede traditionen tro af med, at alle deltagerne skulle tage – eller forsøge at tage – 100 armbøjninger. Tommi hang i – og fik så velfortjent sin shodan.

STORT TILLYKKE til Tommi!